June 18, 2021

VIDEO: HOS. Tjokroaminoto : Soerabaia, 26 Januari 1913. Dalam rapat akbar (vergadering) pertama Sarekat Islam

“Sarekat Islam, yang pada mulanya seperti air mengalir, tidak lama lagi akan menjadi banjir yang deras. Mari kita bergerak. Mari kita melakukan perlawanan, agar semua rakyat Nusantara tidak lagi dipandang sebagai seperempat manusia,” [HOS. Tjokroaminoto : Soerabaia, 26 Januari 1913. Dalam rapat akbar (vergadering) pertama Sarekat Islam]

Note:
Di video ini terlihat jelas senyum manis Jang Oetama HOS. Tjokroaminoto

sumber: facebook.com/MimaPipaHouse49