June 20, 2021

14/05/2020: Program Stimulus Lawan Korona bersama *Dr Agus Ujianto, MSi, MED, SpB Ketua PC Syarikat Islam Banyumas

Program Stimulus Lawan Korona bersama *Dr Agus Ujianto, MSi, MED, SpB Ketua PC Syarikat Islam Banyumas

Jam 20.30 – 21.30

“Inovasi Peralatan Medis Hentikan Covid-19”

sumber: salamradio.com