June 20, 2021

15/05/2020: Program Stimulus Lawan Korona bersama Prof. Dr. H. Ahmad Thib Raya, MA Ketua Dewan Pengawas Syariah SI-Wakaf

Program Stimulus Lawan Korona bersama Prof. Dr. H. Ahmad Thib Raya, MA Ketua Dewan Pengawas Syariah SI-Wakaf

Jam 20.30 – 21.30

“Zakat Fitrah Dimasa Pandemi sebagai Ketahanan Pangan”

sumber: salamradio.com